Sensory Processing Measure (SPM)

SPM är bedömningsinstrument som används för att utreda problem hos barn i låg- och mellanstadieåldern gällande bearbetning av sensorisk information, aktivitetsutförande och socialt deltagande. SPM används för att öka förståelsen för sensoriska svårigheter, vilka kan leda till inlärningssvårigheter eller svårigheter att utföra dagliga aktiviteter.

Sveriges Arbetsterapeuter och Svenska Sensory Integrationsföreningen enligt Jean Ayres (SSIA) anordnar i samverkan denna kurs i kartläggning av sensoriska processvårigheter hos barn. 

Målgrupp 

Leg. arbetsterapeut, specialpedagoger och fysioterapeuter.

Syfte 

Utveckling av teoretisk grund, bedömningsfärdigheter och klinisk tillämpning inom sensorisk processförmåga med utgångspunkt speciellt från SPM.

Kursledare  

Gunilla Leinsköld, leg. arbetsterapeut och Kristina Orban, leg. arbetsterapeut, dr. med. vet. universitetsadjunkt.

Kurslitteratur 

Bedömningsinstrumentet Sensory Processing Measure (SPM) ingår i kursen.

Antal deltagare  

Minst 12 deltagare krävs för att genomföra kursen.

Kostnad  

6 000 exklusive moms. Icke medlem i Sveriges Arbetsterapeuter betalar dubbel avgift. I priset ingår kursmaterial, fika och lunch.

Om du redan har bedömningsinstrumentet, och kan ta med detta till kursen, är avgiften 4 700 kronor exklusive moms, inklusive fika och lunch. Du anger detta i din anmälan.

Anmälan 

Sista anmälningsdag 23 februari, 2018. Vid kö har medlemmar företräde.
Se gärna våra regler för antagning, avbokning och byte av deltagare.

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut. Då får du också reda på om du hamnat på reservlista.

Frågor/Kontakt

För frågor angående innehåll och kursmaterial, kontakta Gunilla Leinsköld gunilla.leinskold@icloud.com

För praktiska frågor, kontakta Sveriges Arbetsterapeuter, kurser@arbetsterapeuterna.se


  Läs mer