Sensory Processing Measure (SPM)

SPM är bedömningsinstrument som används för att utreda problem hos barn i låg- och mellanstadieåldern gällande bearbetning av sensorisk information, aktivitetsutförande och socialt deltagande. SPM används för att öka förståelsen för sensoriska svårigheter, vilka kan leda till inlärningssvårigheter eller svårigheter att utföra dagliga aktiviteter.

Sveriges Arbetsterapeuter och Svenska Sensory Integrationsföreningen enligt Jean Ayres (SSIA) anordnar i samverkan denna kurs i kartläggning av sensoriska processvårigheter hos barn. 

Nästa kurs

Vi håller just nu på att göra ett omtag på denna kurs. Vi tittar över innehåll och beskrivning. Planen är att ha en kurs under våren 2019. Exakt datum är ännu inte satt.

Målgrupp 

Leg. arbetsterapeut, specialpedagoger och fysioterapeuter.

Syfte 

Utveckling av teoretisk grund, bedömningsfärdigheter och klinisk tillämpning inom sensorisk processförmåga med utgångspunkt speciellt från SPM.

Kursledare  

Gunilla Leinsköld, leg. arbetsterapeut och Kristina Orban, leg. arbetsterapeut, dr. med. vet. universitetsadjunkt.

Kurslitteratur 

Bedömningsinstrumentet Sensory Processing Measure (SPM) ingår i kursen.

Antal deltagare  

Minst 12 deltagare krävs för att genomföra kursen.

Kostnad  

Den senaste kursen vi hade kostade 6 000 exklusive moms. Icke medlem i Sveriges Arbetsterapeuter betalar dubbel avgift. I priset ingår kursmaterial, fika och lunch. Priset kan komma att justeras till kommande kurs.

Om du redan har bedömningsinstrumentet och kan ta med detta till kursen, kan du gå till reducerad avgift, (vid senaste kursen 4 700 kronor exklusive moms, inklusive fika och lunch). Du anger detta i din anmälan.

Anmälan 

Anmälan öppnar i samband med att nytt datum sätts. Se gärna våra regler för antagning, avbokning och byte av deltagare.

Du kan anmäla dig till intresselistan nedan. Det betyder att du kommer att få ett mail när anmälan till kursen öppnar. Att stå på intresseanmälan innebär inte förtur till kursen.

Frågor/Kontakt

För frågor angående innehåll och kursmaterial, kontakta Gunilla Leinsköld gunilla.leinskold@icloud.com

För praktiska frågor, kontakta Sveriges Arbetsterapeuter, kurser@arbetsterapeuterna.se


Kurstillfällen
Titel Startdatum
Slutdatum
Plats Lediga platser Sista anmälningsdag Status
Intresseanmälan SPM
2020-01-01
  Läs mer